Měřidla

Data na této stránce jsou průběžně aktualizována, což signalizuje zelená kontrolka nad měřidly. V době od 21:00 do 07:00 hod. data být aktualizována nemusí a v takovém případě měřidla neukazují a barva kontrolky se změní na červenou. K doplnění chybějících dat dojde vždy po novém spuštění programu. Vzhledem k tomu, že srážkoměr není vyhříván, jsou při celodenních teplotách pod bodem mrazu údaje o srážkách zkreslené.
Grafy zobrazované v bublině nápovědy u jednotlivých měřidel zachycují průběh měřené veličiny za posledních 12 hodin. Detailně si je můžete prohlédnout pod odkazem Grafy.
Pokud se vám tato stránka zobrazí jen částečně nebo s chybami, aktualizujte si laskavě svůj prohlížeč. Tato stránka využívá metodu Canvas API a nedá se správně zobrazit ve starších prohlížečích.

Poslední aktualizace: 14.07.2024 12:45:00 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (1099)