Statistika dat naměřených touto meteorologickou stanicí

Tabulka obsahuje přehled a základní statistiku dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření dne 21.01.2012, tj. nepřetržitě po dobu 4558 dní a zpracovaných programem Cumulus. Některá data z minulého období nemusí být zobrazena, protože dřívější verze programu nepodporovaly ukládání potřebných dat. Data za aktuální den jsou doplněna vždy následující den ráno. Protože srážkoměr není vyhříván, jsou v případě teplot pod bodem mrazu srážky doplňovány se zpožděním cca 48 hodin.

Pro zobrazení požadovaných hodnot klikněte na příslušné tlačítko v rozbalovacím menu nad tabulkou. Políčko v levém rohu tabulky slouží pro výběr zobrazovaného období (den/sezóna), za které mají být data zobrazována, uprostřed je menu pro výběr zobrazované veličiny a vpravo si lze zvolit příslušnou jednotku měření.

Verze skriptu: 2.0
Autor skriptu: David A. Jamieson (daj(at)findmyinbox.co.uk), překlad Ing. Miloš Jiřík

Poslední aktualizace: 14.07.2024 12:45:00 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (1099)